free hit counter انواع ضمانت و تعهدات پرداخت اطلاعات عمومی
مورد علاقه ها 0

انواع ضمانت و تعهدات پرداخت (اطلاعات عمومی)

در این دانستنی قرار داریم که در مورد ضمانت و انواع ضمانت صحبت کنیم که شما بتوانید با انواع ضمانت آشنا شوید و اطلاعات خود را در این زمینه بالا ببرید تا بتوانید در امور خود استفاده کنید و احیانا دچار آسیب و ضرر در ضمانت هایی که انجام می دهید نشوید . در این موارد معمولا افراد بدون توجه به کلمات و ریشه کلمات کارهایی را انجام میدهند که در آینده آنها را درگیر مسائلی میکند که شاید تا مدتها آرمش زندگی شان را خواهد گرفت . در نتیجه باید همه این موارد را جدی گرفت و اگر در این امور مجبور به کاری شدید حتما قوانین را بررسی کنید بعد اجرا کنید .


انواع ضمانت :


در ضمانت چندین نوع ضمانت داریم که اگر بخواهیم به ریشه این کلمه برسیم به این صورت خواهد بود که ریشه کلمه ضمانت از ضمان می آید که دو مدل دارد :


ضمان نقل و ضمان ضمتفریبا هر دو ضمانت ها مثل هم می باشد ولی فرق اساسی این دو نوع در این است از نوع ضمانت نقل باشد بدهکار را تبرعه میکند و نفر دیگر بدهکار میکنند و این بدهکاری به گردن کسی که ضمانت کرده خواهد افتاد و باید تمام پرداختی و ضمانت که انجام داده است را پرداخت کند .


اما ضمانت نوع دوم از ضم میاید و ضمیمه میشود یعنی کسی که بدهکار بوده و کسی که ضمانت کرده، هر دو نفر ضمیمه هم میشوند و نفر طلبکار میتواند به دو نفر مراجعه کند . در این صورت هر دو بدهکار می شوند و یا طلبکار میتواند از یک نفر آنها یا از هر دو نفر طلب خود را بگیرد .


در ضمانت ضم اگر فرد فرار کند یا فوت کند باید به نفر ضامن رجوع کرد مثل وام هایی که در کشور ما ضمانت میشود که اگر قسط پرداخت نکند ضامن بدهکاری را باید گردن بگیرد و وام گیرنده تبرعه میشود به همین دلیل بانک چند ضامن را برای یک وام درخواست میکند که از هر 3 نفر شکایت کند و از هر کدام توانست وصول کند .


ضمانت نقل کمتر استفاده میشود برای مواقعی مثلا وقتی که یک نفری به نفر دیگر طلبکار هست و پدر بدهکار، ضمانت میکند که من پرداخت میکنم و پسر تبرعه می شود و پدر طلب را به گردن میگیرد .


انواع ضمانت در  چک 


ضمانت نقل در چک هم استفاده میشود مثل زمانی که کسی چک را پشت نویسی میکند و چک دست به دست میشود و این ضمانت اگر نقل باشد موقعی ایجاد میشود که فرد زمانی که چک را پرداخت نکرد فرد ضامن باید مبلغ چک را تامین کند اگر ضمانت ضم باشد هر دو نفر مسئول هستند . البته در این موضوع قانون گذار اعلام کرده است که هر کسی که پشت چک را امضا کند ضمانت از نوع ضم هست و هر دو نفر مسئول پرداخت چک می باشند. این موضوع به نفع دارنده چک میباشد چون ممکنه بدهکار نتواند پرداخت کند به هر دلیلی یا فوت کند.

ضمانت چک

پشت نویسی ضمانت چک


بعضی موقع ها چک پشت نویسی و امضا شده ولی مشخص نکردند که ضمانت کرده یا خیر . 
بعضی از این ضمانت کننده ها در دادگاه اعلام میکنند ما ضامن نبودیم و برای جابجایی چک امضا کردیم .در این موارد برای اینکه بفهمیم این امضا ضمانت هست یا ظهر نویسی هست ، باید معاملی وجود داشته باشد و در این معامله قید کرده باشد که این چک را خرج کرده و طبق قرار داد باشد اینجا مسئولیت نفر کمتر هست و از ضامن کمتر مسئولیت دارد ولی همان هم محکومیت دارد ولی کمتر . اینجا مسئولیت ظهر نویس از ضامن کمتر است.


ضمانت رهن


نوع دیگر ضمانت رهن میباشد که همان وسیقه هست . رهن با ضمانت فرق داره ضمانت دین یا پول یا از بدهی هست که ضامن این بدهی را ضمانت میکند اما در رهن ، ضامن مالی را وسیقه میکند. فرق اساسی ضامن با رهن این است که اعتبار و حرف ضامن را قبول دارند اما در رهن مال ضامن را وسیقه میکنند.
وقتی از این نوع ضمانت استفاده میشود مثل سند منزل برای وام که حق تقدم برای طلبکار ایجاد میشود که حق خود را از مال تامین کند.

در ادامه میتوان به این مورد اشاره کرد که اگر نفری برای وام شخصی ضمانت کند و نفر دیگری را برای وام آن، مالی را رهن کرده باشد در این حالت شخص برای دو نفر ضمانت کرده منتهی برای نفر اول عقد ضمان را انجام داده ولی برای وام دوم عقد رهن را انجام داده است و اگر دو نفر وام خود را پرداخت نکنند برای ضمانت اول فقط بانک میتواند مراجعه کند که شما ضامن شخص شده و ضامن را تحت فشار قرار میدهد و حکم جلب ضامن را بگیرد تا شخص وام گیرنده بدهکاری خود را پرداخت کند ولی در مورد ضامن دوم بانک اصلا حکم جلب کسی را نمیگیرد و مستقیم از مال بابت طلب بانک وصول میکند.


ضمانت در بحث طلبکاران زیاد 


نکته مهم دیگر این است که اگر وثیقه گذار چند جای دیگر هم ضامن باشد و طلبکار های زیادی باشند همه طلبکاران باید حکم جلب بدهکار را بگیرند و طلب خود را درخواست کنند که در این موارد قانون گذار حکم کرده که با توجه به مالی که ضامن دارد بین طلبکاران تقسیم می شود.
ولی طلبکارانی که وثیقه و مال را بابت ضمانت داشتند جدا از ان بدهکاران هستند و طلب خود را کامل از مال ضمانت شده کسر میکنند .

162
0
 
1
لینک کوتاه:
دیدگاه ها